Video hướng dẫn kỹ thuật bóng đá cơ bản nhất


Video dạy bóng đá – kỹ thuật đá bóng cơ bản nhất – phần 1

1. kỹ thuật đá lòng bàn chân

2. kỹ thuật đá mu trong


 

3. Kỹ thuật đá mu chính diện

 

4. Kỹ thuật đá má ngoài

 

5 Kỹ thuật chuyền dài