Huấn luyện viên bóng đá

Huấn luyện viên bóng đá

Danh sách giảng viên tại trung tâm Bóng Đá Dương Minh Sài Gòn là các Giảng viên, Sinh viên có chuyên môn tốt, các Tuyển thủ bóng đá giỏi,nhiều kinh nghiệm. Tận tâm, yêu trẻ, yêu nghề.

Huấn luyện viên bóng đá tại Trung tâm bóng đá Dương Minh Sài Gòn

Huấn luyện viên bóng đá tại Trung tâm bóng đá Dương Minh Sài Gòn

Facebook Comments